Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Schrijfavonturen.nl. Hierin wordt beschreven hoe er met persoonlijke gegevens wordt omgegaan die door Schrijfavonturen.nl zijn verzameld en opgeslagen.

Schrijfavonturen.nl is een website rond organisatie en promotie van individuele- en groepsschrijfworkshops. Schrijfavonturen.nl biedt de gelegenheid om een account aan te maken en je aan te melden, waarna je kan reageren op berichten en boekingen kan invoeren. Daarnaast kan je berichten aan de beheerder sturen en je inschrijven voor de nieuwsbrief.

Indien je je aanmeldt voor een account, boekingen invoert, inschrijft voor de nieuwsbrief van Schrijfavonturen.nl of om een andere reden persoonsgegevens aan Schrijfavonturen.nl verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

Ik adviseer je om het privacybeleid door te lezen en eventueel te bewaren voor je eigen administratie. Als je je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens neem dan contact met mij op via schrijfavonturen@gmail.com.

Welke gegevens verwerkt Schrijfavonturen.nl?

In het kader van jouw aanmelding bij de website, sturen van berichten en aanmelding bij mijn nieuwsbrief worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voor- en achternaam
  • e-mailadres

Voor de verwerking van boekingen kan het nodig zijn om ook adresgegevens, telefoonnummer en bankrekeningnummers op te slaan

Voor welk doel worden gegevens opgeslagen?

Schrijfavonturen.nl verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Je naam en e-mailadres worden gebruikt voor identificatie op de website en het beantwoorden van berichten n.a.v. door jouw gevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie. Ook worden deze gegevens gebruikt om jou op verzoek regelmatig via Mailchimp een nieuwsbrief te sturen met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie. Dit tot het moment dat je aangeeft hier geen prijs meer op te stellen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing of door een mail te sturen naar schrijfavonturen@gmail.com.

Je naam, e-mail adres, adresgegevens en telefoonnummer worden indien nodig gebruikt voor het afhandelen van boekingen.

Je naam en bankrekeningnummer worden indien nodig gebruikt om betalingen n.a.v. afgenomen diensten af te wikkelen.

Bewaartermijnen

Schrijfavonturen.nl verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je deelname aan de website en de activiteiten en tot maximaal een jaar daarna. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Schrijfavonturen.nl passende technische maatregelen getroffen. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Schrijfavonturen.nl gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Google Analytics

De website van Schrijfavonturen.nl verzamelt gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Inzagerecht, verwijdering en klachten

Via schrijfavonturen@gmail.com kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of andere klachten of vragen hebt over dit privacybeleid kan je eveneens contact opnemen

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Wijziging

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Ik adviseer je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.